ข้อมูลเกี่ยวกับคุ๊กกี้

คุ๊กกี้ (Cookies) คืออะไร?

คุ๊กกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ข้อความ (Text File) ขนาดเล็ก ที่ถูกเก็บบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ ทำหน้าที่จดจำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น การเข้าสู่ระบบ ภาษา ขนาดตัวอักษร และการแสดงผลบนหน้าจอ) เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องใส่ข้อมูลเดิมซ้ำๆเมื่อกลับเข้ามาในเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง

เราใช้คุ๊กกี้อย่างไร?

เว็บไซต์และบางฟังก์ชั่นของเราใช้คุ๊กกี้ในการทำความเข้าใจความต้องการ และความสนใจของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยนำทางให้คุณเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของเราได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องที่สุด
ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้คุ๊กกี้อาจถูกส่งต่อและใช้งานโดยบริษัทอื่นๆในเครือของ Tungaloy เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของประสบการณ์ผู้ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
© IMC International Metalworking Companies B.V. [May 2019]