Znaki handlowe należące do innych firm

Znaki towarowe

Istnieją przypadki, w których nazwy produktów pojawiające się na tej stronie są używane jako znaki towarowe firmy.

Google, logo Google, Google Chrome, Android, logo Android, Google Play, logo Google Play, YouTube oraz logo YouTube logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Google LLC.

Adobe, logo Adobe, Adobe PDF, logo Adobe PDF, Acrobat Reader oraz Adobe Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows Media, Internet Explorer oraz Microsoft Edgesą zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, logo Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPhone oraz iPad są znakami towarowymi Apple Inc.

Facebook oraz logo Facebook są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Facebook Inc.

Instagram oraz logo Camera są znakami towarowymi Instagram, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Nazwa Twitter, logo Twitter, Twitter T i Tweet są znakami towarowymi Twitter, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

LINE jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym LINE Corporation.

LinkedIn, logo LinkedIn, logo IN i InMail są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy LinkedIn Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Inne nazwy i nazwy produktów/usług są cytowane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą być zarejestrowanymi/zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.