Kontakt

– Wybierz kraj –

Sieć ogolnoświatowa

Posiadamy pięć zakładów produkcyjnych w Japonii i po jednym w Tajlandii, Chinach i Turcji, oraz centrum dystrybucji w Azji, Europie i Ameryce Północnej, jak również biura sprzedaży w ponad dwudziestu krajach. Dostarczamy nasze wysokiej jakości produkty do klientów na całym świecie.

Bazy w Polsce

Często Zadawane Pytania

Gatunki

Jakie korzyści uzyskasz stosując narzędzia Tungaloy?

Od chwili swego powstania w 1929 roku firma Tungaloy produkuje i udoskonala całą gamę znakomitych materiałów narzędziowych takich jak CBN, PCD, cermetale, ceramika narzędziowa i węgliki spiekane z pokryciami CVD i PVD, znajdujących zastosowanie do wszystkich procesów obróbki skrawaniem.
Firma Tungaloy wchodzi w skład grupy 4 największych producentów CBN na świecie.

Co nazywamy węglikami spiekanymi i jakie są ich gatunki?

Spiek rozdrobnionych węglików metali wysokotopliwych (Wc, TaC, TiC) na osnowie wiążącej (zwykle kobalt) z nałożonym pokryciem i poddanym dodatkowej obróbce tworzy materiał narzędziowy. Przez zastosowanie różnych komponentów, rodzajów spoiwa i pokryć uzyskujemy różne gatunki węglików spiekanych.
Większość płytek skrawających dostępnych na rynku oferowana jest w wersji zwanej “pokrywane węgliki spiekane”. Stosuje się także różnego rodzaju dodatkowe obróbki powierzchni natarcia płytki po nałożeniu pokrycia. Termin “węgliki spiekane” odnosi się także do narzędzi wykonanych z tego materiału pokrywanych i niepokrywanych twardymi warstwami przeciwzużyciowymi.

Na czym polega technologia PremiumTec ?

Technologia PremiumTec eliminuje niekorzystne pozostałości, powstałe w procesach CVD i PVD nanoszenia cienkich warstw przeciwzużyciowych. Uzyskuje się w ten sposób zwiększoną jednorodność warstwy pokrycia usuwając jednocześnie szkodliwe naprężenia rozciągające powstałe w procesach CVD ze względu na różnice rozszerzalności cieplnej pomiędzy powłoką a podłożem. Usuwa się również zbędne nawarstwienia powstałe w procesie PVD.
Zastosowanie technologii PremiumTec poprawia jakość powieczchni pokrywanej w Procesacn CVD i PVD umożliwiając zwiększenie wydajności i trwałości narzędzi.

Dlaczego nanowarstwowe powłoki PVD są tak skuteczne i rozwojowe?

Powlekanie metodą PVD wprowadzono pod koniec lat 80-tych. Ponieważ technologia ta umożliwiała zastosowanie wielowarstwowych powłok o grubości ok. 50 nm osiągnięto bardzo znaczący postęp w tej dziedzinie.
Postęp naukowy i technologiczny umożliwił stworzenie nowych rodzajów, odpornych na zużycie powłok nanowarstwowych o znakomitych własnościach. Powłoki te składają się z kilku tysięcy osobnych warstw o grubościach do 50 nm i wykazują znaczny wzrost odporności i wytrzymałości w porównaniu z pokryciami konwencjonalnymi.

Toczenie

Jaki gatunek Tungaloy jest pierwszym wyborem do obróbki stali ?

Polecamy gatunek Tungaloy T9215 z pokryciem CVD do wydajnej obróbki z możliwością stosowania dużych prędkości skrawania i posuwów.

Jaki łamacz wióra Tungaloy jest pierwszym wyborem do obróbki stali ?

Tungaloy oferuje łamacze wiórów z serii T (-TF, -TSF, -TM i -TH) do obróbki wykańczającej, kształtującej i zgrubnej stali. Oraz łamacze wiórów serii P (-PF, -PSF i -PM) dla płytek pozytywowych do obróbki wykańczającej i kształtującej stali.
Łamacze wiórów w połączeniu z technologią obróbki PremiumTec firmy Tungaloy, zapewniają wyższą wydajność i żywotność narzędzia, lepszą jakość powierzchni obrobionej i bardziej niezawodne działanie. Łamacze wiórów powodują, że proces skrawania wytwarza mniej ciepła i zapobiegają nadtapianiu oraz problemom z ich usuwaniem . Skuteczne łamanie wiórów zapobiega ich splątaniu wokół przedmiotu obrabianego i ułatwia ich usuwanie z przenośników taśmowych.

Jak poprawić chropowatość powierzchni?

Zastosowanie cermetali takich jak NS9530 i GT9530, to tylko niektóre z rozwiązań dla uzyskania niskich parametrów chropowatości powierzchni na stali.

Jakie są zalecenia Tungaloy dotyczące zmniejszenia kosztów obróbki?

Przy wielu operacjach toczenia operatorzy maszyn stosują dla bezpieczeństwa większe rozmiarowo płytki skrawające niż wymagają tego parametry obróbki.
Tungaloy oferuje serię małych płytek skrawających ISO-EcoTurn, które zapewniają niższy koszt obróbki w przeliczeniu na ostrze.
Zmniejszając o około 40% objętość płytki zmniejszamy o 20% koszty, bez obniżania parametrów skrawania.

Jak dobrać płytki podporowe do wytaczadeł ?

Należy używać prawej płytki podporowej do prawego wytaczadła i lewej do lewego.

Jakie gatunki węglików i łamacze wiórów oferuje Tungaloy w linii narzędzi ISO-EcoTurn?

Wszystkie popularne gatunki węglików, łamacze wiórów i geometrie płytek są dostępne w linii ISO-EcoTurn.

Jak poprawić kontrolę wiórów przy obróbce płytkami z końcówką CBN?

Płytki z końcówkami CBN są używane głównie do obróbki twardych materiałów w zakresie twardości od 55 do 62 HRC. W wersji konwencjonalnej płytki CBN oferowane są z lutowaną, płaską końcówką wytwarzającą długie i zwinięte wióry podczas obróbki hartowanej stali. Długie wióry mogą uszkodzić obrabiany przedmiot i pogorszyć jakość powierzchni po obróbce. Tungaloy oferuje płytki T-CBN z łamaczami wiórów szlifowanymi na krawędzi skrawającej wkładki CBN w celu zapewnienia dobrej kontroli wióra co pozwala uzyskać wysoką jakość powierzchni obrobionej. Tungaloy oferuje również geometrię Wiper na wkładkach T-CBN, która zapewnia lepszą chropowatość powierzchni przy wyższym posuwie.

Jak przy użyciu wytaczadła z wysięgiem większym niż 4xD zredukować drgania ?

Na całym świecie występuje problem drgań przy obróbce narzędziami o dużym wysięgu. Aby rozwiązać problem redukcji albo nawet eliminacji drgań, Tungaloy oferuje pełnowęglikowe wytaczadła StreamJet do pracy z dużym wysięgiem. StreamJetBar zapewnia doskonałe usuwanie wiórów podczas głębokiego wytaczania a eliminacja drgań nie powoduje efektu uszkodzenia powierzchni obrobionej.

Jakie są zalety gatunków węglików Premium z pokryciem CVD ?

Główną zaletą wysokiej klasy pokryć CVD jest możliwość stosowania od dwóch do trzech razy wyższej prędkości skrawania, od 200 m/min aż do 800 m/min, która jest trzykrotnie wyższa niż w przypadku innych konwencjonalnych płytek węglikowych. Ta możliwość znacznie zwiększa wydajność obróbki.

Jaki jest pierwszy wybór łamacza wióra Tungaloy do stali nierdzewnej?

Tungaloy oferuje 3 nowe łamacze wiórów: -SF do wykańczania, -SM dla średniego i -SH do zgrubnego toczenia stali nierdzewnej. Wszystko to, wraz z najbardziej zaawansowaną technologią obróbki PremiumTec, zapewnia wyższą wydajność, trwałość narzędzi i niezawodność działania. Wszystkie 3 łamacze wiórów są również dostępne w linii ISO-EcoTurn.
Dodatkowo nowe łamacze Tungaloy: -HRF do obróbki wykańczającej i -HRM do średniej obróbki stopów trudnoskrawalnych, wraz z gatunkami węglików z pokryciem AlTiN PVD premium, zapewniają wydajniejszą obróbkę przy dużej prędkości skrawania i posuwie.

Jaka jest korzyść ze stosowania chłodziwa pod wysokim ciśnieniem?

Główną zaletą stosowania chłodziwa pod wysokim ciśnieniem jest możliwość poprawy kontroli wióra, lepszego odprowadzania ciepła ze strefy skrawania i wydłużenia żywotności płytek. System narzędziowy TungTurnJet firmy Tungaloy został zaprojektowany w celu dostarczania chłodziwa bezpośrednio do strefy skrawania, co znacznie zwiększa wydajność obróbki.
Obróbka przy wysokim ciśnieniu chłodziwa jest skuteczna w przypadku, lepiących się, ciągliwych materiałów, takich jak stopy żaroodporne, stale nierdzewne, tytan i inne.

Gdzie można znaleźć rysunki CAD narzędzi?

Należy wejść na stronę internetową Tungaloy i przejść do strony e-katalogu a następnie wyszukać kod opisu narzędzia, aby znaleźć dane CAD (.dxf lub .stp) do pobrania.
https://catalog.tungaloy.com/Index.aspx

Jakie są wytyczne dotyczące wysięgu w stosunku długości do średnicy dla wytaczadeł?

Maksymalny wysięg dla wytaczadła stalowego wynosi 3xD, a dla wytaczadła z węglików spiekanych wynosi 5xD.

Jakie momenty obrotowe są zalecane dla wkrętów mocujących płytkę w gnieżdzie wytaczadła ?

W naszym najnowszym katalogu ogólnym można znaleźć zalecane momenty obrotowe dla wszystkich rozmiarów śrub.

Rowkowanie

Jakie narzędzia ogólnego przeznaczenia oferuje Tungaloy do toczenia rowków ?

Tungaloy oferuje kilka opcji ogólnego przeznaczenia do toczenia rowków: serie narzędzi TungCut i TetraForceCut zapewniają duży wybór płytek do rowków o różnych szerokościach i głębokościach. Seria narzędzi TetraMiniCut to ekonomiczne rozwiązanie dla rowków o małych szerokościach i głębokościach.

Jakie jest najlepsze rozwiązanie do toczenia rowków czołowych?

EasyCut jest najwydajniejszym narzędziem do nacinania głębokich rowków czołowych zapewniając wydajniejszą obróbkę i skuteczne łamanie oraz usuwanie wiórów.

Jakie jest najlepsze ekonomiczne rozwiązanie do nacinania rowków i odcinania?

TetraForceCut i TetraMiniCut są najbardziej ekonomicznymi rozwiązaniami, wykorzystującymi płytki 4-ostrzowe.
Płytka jest mocowana w gnieździe zapewniającym wysoką sztywność i powtarzalność położenia co skraca czasy pomocnicze.

Jaki jest pierwszy wybór narzędzia do ciężkiego toczenia rowków ?

Do ciężkiego toczenia rowków należy użyć Tungaloy TungHeavyGroove z unikalnym systemem trapezowych gniazd mocowania płytki, co zapobiega ich przemieszczeniu pod wpływem sił skrawania. Płytki są dostępne w zakresie szerokości od 10 do 25 mm.

Jakie gatunki węglików spiekanych są zalecane przy obróbce materiałów ISO-M (stale nierdzewne) i ISO-P (stale) ?

Gatunek pierwszego wyboru to AH7025, skuteczny w różnych rodzajach zastosowań.
Jeżeli potrzeba dobrej odporności na ścieranie przy toczeniu i nacinaniu rowków należy użyć T9125.
Jeżeli potrzeba bardziej ciągliwego gatunku, odpornego na uderzenia (skrawanie przerywane), należy użyć GH130.

Jaki jest najbardziej odpowiedni gatunek do obróbki stopów ISO-S (żaroodpornych)?

Do obróbki stopów żaroodpornych należy użyć AH905.

Jakich oprawek narzędzi do nacinania rowków należy używać na automatach tokarskich typu szwajcarskiego?

Należy użyć systemu mocowania płytek DuoJustCut, który umożliwia obustronny dostęp do śruby mocującej płytkę, ułatwiając jej wymianę na automatach typu szwajcarskiego (w przeciwieństwie od konwencjonalnego mocowania od góry).

Jakich opraw/płytek użyć do nacinania rowków wewnętrznych w otworach o małych średnicach ?

Do zakresu średnic otworów w granicach od 2 do 10 mm należy użyć opraw i płytek TinyMiniTurn.

Jaka jest przewaga linii narzędzi TinyMiniTurn w stosunku do konkurencji?

TinyMiniTurn mają wewnętrzne kanały doprowadzające chłodziwo i precyzyjne ostrza z łamaczem wiórów pozwalające uzyskać wysoką wydajność jakość powierzchni obrobionej.

W jaki sposób można zredukować drgania w trakcie obróbki ?

Stosować minimalny możliwy wysięg narzędzia.
Stosować stałą prędkość obrotową.
W razie wystąpienia drgań zmniejszyć obroty wrzeciona.
Zastosować płytkę z mniejszym promieniem naroża by zmniejszyć siłę skrawania.

Kiedy zaleca się stosowanie narzędzi TungTurnJet z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa ?

Narzędzia TungTurnJet i DirectJet są zalecane dla wszystkich poziomów ciśnienia chłodziwa (10–340 barów) i wszystkich zastosowań, ponieważ zapewniają powtarzalne i niezawodne dostarczanie chłodziwa bezpośrednio na krawędź skrawającą dokładnie w miejscu, w którym jest to potrzebne, co poprawia trwałość narzędzia i kontrolę wiórów. Ponadto DirectJet nie wymaga dodatkowego doprowadzenia chłodziwa w strefę skrawania..

Jak można obniżyć koszty narzędziowe i zwiększyć elastyczność wymiany narzędzi w porównaniu z monoblokiem?

Stosując modułowy system TungModular uzywamy tego samego sposobu mocowania dla różnych opraw i narzędzi.

Threading (Frezowanie)

Na czym polega frezowanie gwintów ?

Obracający się frez obrabia bruzdę gwintu na obracającym się przedmiocie.
Przesunięcie narzędzia na obrót obrabianego przedmiotu wzdłuż jego osi jest równe skokowi gwintu.

Co oferuje Tungaloy w grupie narzędzi ThreadMilling ?

W grupie ThreadMilling oferowane są składane frezy wieloostrzowe do gwintów o dużej wydajności, frezy składane jednoostrzowe do gwintów wewnętrznych a także monolityczne frezy z węglików spiekanych.

Jakie są zalety frezów ThreadMilling w porównaniu do gwintowników?

Przerywane skrawanie zapewnia dobrą kontrolę wiórów w materiałach dających długie wióry.
Mniejsze siły skrawania umożliwiają wykonywanie gwintów narzędziami o długim wysięgu i w detalach o cienkich ściankach.
Zawsze istnieje ryzyko złamania gwintownika przy obróbce gwintu w kosztownych detalach. W przypadku złamania freza zawsze może on być w całkowicie usunięty z otworu.

Jak można dobrać odpowiednie narzędzie do warunków obróbki i rodzaju gwintu?

Można skorzystać z naszego programu doradczego ThreadMilling, dostępnego na naszej stronie internetowej.
https://www.imc-companies.com/mtt/

Kto może mi pomóc w przygotowaniu oprogramowania do narzędzi ThreadMilling?

Można skorzystać z naszego programu doradczego ThreadMilling na naszej stronie internetowej lub poprosić o pomoc naszego doradcę technicznego.
https://www.imc-companies.com/mtt/

Threading (Toczenie)

Jaka jest różnica między płytkami do gwintu z pełnym i częściowym profilem ?

Płytka z częściowym profilem nie obrabia średnicy zewnętrznej gwintu nacinanego, natomiast płytka z pełnym profilem obrabia cały zarys gwintu.

Jakie są zalety płytki do gwintu z pełnym profilem ?

Uzyskujemy prawidłowy zarys profilu gwintu łącznie z wierzchołkiem występu.
Zalecana do użycia w masowej produkcji.

Jakie są wady płytki do gwintu z pełnym profilem ?

Można obrabiać tylko jeden profil gwintu odpowiadający konkretnej podziałce.
Promień dna bruzdy gwintu jest odpowiedni tylko dla jednej wartości podziałki.

Jakie są zalety płytki do gwintu z częściowym profilem ?

Jedną płytką można obrabiać gwinty o kilku wartościach podziałek.

Jakie są wady płytki do gwintu z częściowym profilem ?

Płytka tego typu ma mniejszy promień naroża, dostosowany do najmniejszej podziałki. Przy wykonywaniu gwintu o większych podziałkach skutkuje to niższą żywotnością narzędzia i mniejszą wytrzymałością gwintu.
Konieczne jest dokładne wykonanie średnicy zewnętrznej pod nacinany gwint i ewentualnie dodatkowa obróbka wierzchołka bruzdy.
Nie jest zalecana do stosowania w masowej produkcji.

Jaka jest zalecana metoda dosuwu przy podziale naddatku obróbkowego ?

Dosuw boczny (na flankę) zapewnia lepsze usuwanie wióra i jakość powierzchni obrobionej w większości zastosowań i materiałów obrabianych.

Jak dobrać odpowiednią podkładkę pod płytkę do nacinania gwintu ?

Kąt klinowej podkładki musi odpowiadać kierunkowi i kątowi nachylenia linii śrubowej gwintu. Podkładki dla dodatniego kąta nachylenia stosuje się przy toczeniu gwintów prawych (RH) nożami prawymi (RH) lub gwintów lewych (LH) nożami lewymi (LH).

Czy za pomocą standardowych płytek można nacinać gwinty wielozwojne ?

Tak, to możliwe. Należy przy tym pamiętać, że dla gwintu wielozwojnego skok = podziałka x liczba zwojów.

Jaki jest najlepszy gatunek węglika do nacinania gwintu na detalach ze stali nierdzewnej ?

AH725

Jaki gatunek węglika pozwoli uzyskać najlepsze rezultaty przy obróbce gwintów na obrabiarkach małej mocy i niewielkiej sztywności ?

AH725

Co jest przyczyną nieskutecznego działania łamacza wióra ?

Każdy łamacz wióra działa skutecznie w pewnym zakresie głębokości skrawania. Należy dobrać z katalogu Tungaloy właściwą głębokość skrawania (DOC) i po jej zastosowaniu problem powinien zniknąć.

Co należy zrobić by poprawić skuteczność łamania i ewakuacji wiórów ?

Należy właściwie dobrać podział naddatku obróbkowego:
promieniowy dosuw narzędzia,
boczny dosuw narzędzia (na flankę),
boczny naprzemienny dosuw narzędzia (na obie flanki),

Jakich oprawek do gwintowania powinno się używać na maszynach Swiss-type ?

Oprawki typu TetraMiniCut lub DuoJustCut mogą być używane do gwintowania z dostępem najbliżej ścianki detalu bez niebezpieczeństwa kolizji.

Jaki jest maksymalny stosunek długości do średnicy dla opraw do toczenia gwintów wewnętrznych ?

Maksymalny stosunek L/D wynosi 2x dla korpusów stalowych i 3x dla korpusów węglikowych oraz stalowych wzmocnionych wkładką węglikową (“Tsuppari-ichibantype”).

Czy możliwe jest wykonanie gwintu lewozwojnego przy użyciu noża i płytki do gwintu prawego ?

Tak, jest możliwe po wymianie klinowej podkładki pod płytką (do kąta pochylenia gwintu lewego LH) i odpowiednie zaprogramowanie (ustawienie) obrabiarki.

Frezowanie

Jakie grupy narzędzi zawiera linia frezów składanych TungForce do wydajnej obróbki ?

Głównymi grupami narzędzi do wydajnego frezowania są: DoTwistBall, TungForceRec, TungTri, DoForce-Tri i DoTripleMill.

Termin ``duży dodatni...`` jest często używany w odniesieniu do frezów składanych. Co on oznacza ?

Generalnie termin ten odnosi się do kątów natarcia ostrzy freza składanego. Rozwój inżynierii narzędziowej i metalurgii proszkowej umożliwił wykonanie krzywoliniowej krawędzi tnącej płytki wymiennej a także uzyskanie dodatkowego pochylenia powierzchni natarcia. W wyniku tego uzyskano wysokie wartości dodatnich kątów natarcia – promieniowego i osiowego. Ponieważ rozwój trwa nadal, dzisiejsze wysokie wartości dodatnich kątów natarcia mogą się okazać w przyszłości wartościami “normalnymi”.

Podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji wymiennych płytek wieloostrzowych są wegliki spiekane. Gdzie można znależć podstawowe informacje o własnościach gatunków węglików, zalecanych parametrach skrawania i zakresach zastosowań ?

Tungaloy oferuje elektroniczne i drukowane katalogi, zawierające opisy poszczególnych gatunków węglików, paramerty skrawania i zakresy zastosowań zgodnie z zaleceniami ISO. Można także nawiązać kontakt z przedstawicielami Tungaloy w danym regionie zapewniając sobie pomoc i wsparcie techniczne.

Czy frezy składane mają wewnętrzne kanały do doprowadzenia chłodziwa?

Większość frezów linii TungForce ma wewnętrzne kanały w korpusie doprowadzające chłodziwo w rejon każdego gniazda płytki.

Co jest lepsze dla poprawy wydajności obróbki - zmiana posuwu czy głębokości skrawania, oczywiście w zalecanych granicach ?

Należy zauważyć, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi i zależy ona od kilku czynników. Generalnie, przy tych samych obrotach freza, zwiększanie posuwu przy zmniejszonej głębokości skrawania jest korzystniejsze niż kombinacja odwrotna gdyż zapewnia wyższą żywotność narzędzia.

W jaki sposób można znaleźć najbardziej wydajny frez katalogowy do konkretnego zastosowania ?

Jeżeli znane są warunki obróbki można użyć skutecznego narzędzia jakim jest komputerowa wyszukiwarka Tungaloy Tung-Navi. Jest to bezpłatne oprogramowanie dostępne on-line lub do pobrania w postaci aplikacji Dr. Carbide na dowolne urządzenie. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa pomoc prosimy o kontakt z przedstawicielem Tungaloy.

Tung-Navi

App – Dr. Carbide: Google Play, App Store

Podczas frezowania walcowo-czołowego detali ze stali nierdzewnej zauważono zjawisko nadtapiania wiórów i złą jakość powierzchni obrobionej. Co należy zrobić by poprawić sytuację ?

Należy użyć wodorozcienczalnego oleju do obróbki skrawaniem i zmniejszyć prędkość skrawania o 20%.

Jak wyliczyć obroty narzędzia i posuw minutowy z zalecanych parametrów skrawania ?

n = (Vc x 1000)/(3.14 x D), Vf = fz x Z x n,
For imperial stds:
n=SFM x 3.28 / D, Vf=Fz x Z x n.

Frezowanie (Frezowanie z dużymi posuwami)

Czy firma Tungaloy oferuje frezy składane do obróbki z dużymi posuwami ?

Tak, od chwili swojego powstania firma Tungaloy wprowadza na rynek szeroką gamę frezów składanych do obróbki z dużymi posuwami. Najbardziej popularne to DoFeed, DoFeedQuad, MillQuadFeed, MillFeed jak również narzędzia TungMaster oraz monolityczne frezy z węglików spiekanych.

Przy których operacjach frezarskich można osiągnąć najlepsze efekty stosując frezy do wysokich posuwów ?

Najefektywniejsze obszary zastosowań to zgrubne planowanie powierzchni płaskich, wycięć i zagłębień.
Chociaż w tej obróbce głębokość skrawania jest ograniczona co najwyżej do 2,5mm, duże wartości posuwów zapewniają wysoką wydajność obróbki.

Czy Tungaloy ma rozwiązania narzędzi do wysokich posuwów przystosowane do frezowania czołowego ?

Tak, DoFeedQuad and MillQuadFeed to idealne rozwiązania do średniej i zgrubnej obróbki frezowaniem czołowym stali, żeliwa szarego, stali nierdzewnej i stopów żaroodpornych.

Które grupy frezów do obróbki z dużymi posuwami mają możliwość wykonywania operacji wcinania obrotowego ?

DoFeed, MillFeed, MillQuadFeed

Czy Tungaloy oferuje narzędzia do pracy z dużymi posuwami również do obróbki materiałów trudno skrawalnych, takich jak tytan lub stpoy żaroodporne ?

Tak, we frezach MillQuadFeed stosowane są płytki ze spiralną krawędzią skrawania i dużym dodatnim kątem natarcia.
Frezy te zapewniają także znakomitą ewakuację wiórów dzięki dużym kieszeniom przed gniazdem płytki.

Frezowanie (Frezowanie rowków)

Jakie narzędzia oferuje Tungaloy do frezowania rowków ?

Seria SlotMill to nowoczesne i ekonomiczne frezy tarczowe składane do frezowania rowków:
TungSlot – ekonomiczny frez tarczowy, składany 6-ostrzowy.
TecSlot – solidny, 4-ostrzowy frez ze stycznym mocowaniem płytek.
TungMiniSlit – idealny frez do nacinania wąskich rowków i odcinania.

Jaki jest zakres stosowania narzędzi do frezowania rowków ?

Seria narzędzi SlotMill firmy Tungaloy umożliwia frezowanie rowków o szerokościach od 1,6 mm do 25 mm przy użyciu katalogowych frezów i płytek.

Jakie są głowne rodzaje korpusów frezów do rowków ?

Ze względu na sposób mocowania mamy frezy trzpieniowe lub nasadzane.

Dlaczego frezy do rowków są nazywane frezami bocznymi i czołowymi?

Frezy SlotMill mają umieszczone ostrza na obwodzie i sciankach bocznych do jednoczesnej obróbki wszystkich powierzchni nacinanego rowka.
Frezy o takiej konstrukcji w najbardziej efektywny i wydajny sposób nacinają długie i głębokie rowki.

Jaką metodę frezowania należy wybrać: współbieżną czy przeciwbieżną ?

Frezowanie współbieżne jest metodą bardziej wydajną. Należy sprawdzić czy napęd stołu frezarki nie ma luzów osiowych, gdyż kierunek działania sił skrawania jest zgodny z kierunkiem posuwu.
Nagłe wykasowanie luzu w momencie wejścia narzędzia w materiał gwałtownie zwiększa przekrój warstwy skrawanej i może je uszkodzić.

Frezowanie (TungMeister)

Jakie są zalety narzędzi TungMaster ?

System narzędziowy w którym do jednego uchwytu można mocować szereg wymiennych głowiczek frezarskich, co umożliwia drastyczną redukcję czasu wymiany narzędzia.
System TungMeister umożliwia zastąpienie frezów ze stali HSS i monolitycznych z węglików spiekanych zmniejszając utylizację zużytych narzędzi, jednocześnie ze względu na elastyczność systemu pozwala tworzyć kombinacje do różnych zastosowań.

Jaki jest sposób mocowania wymiennych głowiczek do uchwytu ?

Przy pomocy złącza gwintowego – głowiczka jest przykręcana do dedykowanego uchwytu.
Podczas montażu głowiczka wkręcana jest ręcznie a następnie dokręcana kluczem.
Głowiczka ma dwie powierzchnie ustalające jej położenie w uchwycie. Stożkowa powierzchnia ustalająca zapewnia wymaganą współosiowość a płaska powierzchnia czołowa dokładny wysięg narzędzia.

Jakie rodzaje wymiennych głowiczek TungMeister oferuje Tungaloy ?

Tungaloy oferuje szeroki asortyment głowiczek TungMeister na rynku narzedziowym:
Głowiczki do frezowania walcowo-czołowego o kątach przystawienia 900, 450, 600 i inne.
Głowiczki frezarskie profilowe: kuliste, promieniowe wypukłe i wklęsłe oraz inne.
Głowiczki do frezowania z dużymi posuwami.
Głowiczki do frezowania wycięć, rowków pod o-ringi, rowków teowych i innych.
Głowiczki do frezowania gwintów.
Głowiczki do nawiercania, fazowania i nakiełków.

Jaka jest dokładnośc wykonania głowiczek ?

Dokładnośc wykonania dla głowiczek do frezowania jest następująca: klasa e8 dla głowiczek wieloostrzowych wykonanych z półfabrykatów i h9 dla głowiczek klasy ekonomicznej.
Glowiczki precyzyjne do obróbek wykańczających mają h7 klasę wykonania średnic, natomiast do frezowania aluminium h6.
Tolerancja średnicy strefy skrawania głowiczek do fazowania, nawiercania i nakiełków mieści się w klasie h10.

Czy konieczne jest smarowanie zlacza gwintowego podczas montażu głowiczek w uchwycie ?

Nie, złącze TungMeister S-thread nie powinno być smarowane przy montażu.

Jaka jest powtarzalność położenia głowiczek TungMeister po montażu ?

Jedną z głównych zalet czołowej powierzchni ustalającej głowiczkę w trakcie montażu jest wysoka powtarzalność położenia czoła. Różnice położenia czoła (wysięg) dla większości głowiczek frezarskich wynoszą ±0,02 mm.

Frezowanie (Frezowanie czołowe)

Czym jest frezowanie czołowe ?

Frezowanie czołowe jest najczęściej stosowaną metodą obróbki powierzchni płaskich i może być wykonywane przy użyciu różnych narzędzi.

Jakie narzędzia są polecane jako pierwszy wybór do frezowania czołowego ?

Najczęściej stosowane są głowice frezarskie z ostrzami o kącie przystawienia 45°, ale w pewnych warunkach stosowane są także frezy z płytkami okrągłymi, kwadratowymi, frezy do obróbki z dużymi posuwami a także frezy walcowe i czołowe.

Jakie są zalety frezów z kątem przystawienia 45° ?

Nie generują drgań nawet przy długim wysięgu wrzeciona.
Wykorzystując efekt zmiennej grubości wióra można zwiększyć wydajność obróbki.

Kiedy stosujemy frezy z kątem przystawienia ostrzy 90° ?

Przy obróbce mało sztywnych, cienkościennych detali.
Przy niezbyt sztywnym mocowaniu obrabianych detali.
Tam gdzie kąt przejścia odsadzenia wynosi 90° .

Jakie są zalety płytek wymiennych okrągłych i do dużych posuwów ?

Najbardziej odporna krawędź skrawająca płytki.
Bardzo dobrze nadaje się do obróbki detali ze stopów żaroodpornych.
Płynna obróbka bez drgań i uderzeń.

Jakie typy narzędzi oferuje Tungaloy do frezowania czołowego ?

DoTriple-Mill
DoOcto / DoQuad
DoPent
TungMill

Jak można poprawić jakość powierzchni przy obróbce frezowaniem ?

Wysoką gładkość powierzchni obrobionej można uzyskać stosując kombinowaną obsadę głowicy składającą się ze standardowych płyek oraz jednej lub więcej płytek dogładzających (wiper). Najlepsze rezultaty można uzyskać na głowicach o większych średnicach i drobnej podziałce stosując duże posuwy. Niezbędna jest możliwość dokładnego ustawienia płytki dogładzającej (wipera).

Czy Tungaloy oferuje płytki dogładzające (wipery) ?

Tak, do wszystkich naszych głównych linii produkcyjnych frezów są oferowane płytki dogładzające wiper, poprawiające jakość powierzchni obrobionej.

Czy tungaloy oferuje frezy dedykowane do obróbek wykańczających ?

Tungaloy oferuje serię frezów NMS do obróbki wykańczającej. Dzięki temu narzędziu można uzyskać chropowatość powierzchni poniżej 0,001 mm, co pozwala zastąpić niektóre operacje szlifowania.

Frezowanie (Frezowanie walcowo-czołowe)

Czym jest frezowanie walcowo-czołowe ?

Podczas obróbki frez obrabia jednocześnie dwie powierzchnie co wymaga kombinacji skrawania czołem i obwodem freza.

Jaki jest najważnieszy wymóg technologiczny przy frezowaniu walcowo-czołowym ?

Najważniejszym wymogiem jest uzyskanie dokładnego kąta 900 pomiędzy obrabianymi powierzchniami.

Która linia produkcyjna frezów Tyngaloy jest pierwszym wyborem przy frezowaniu walcowo-czołowym ?

Linia frezów TungTri z ekonomicznymi, trójkątnymi, 3-ostrzowymi płytkami z dużymi dodatnimi kątami natarcia i kątem przystawienia 900.

Jakie jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla frezowania walcowo-czołowego ?

Frezy walcowo-czołowe DoForceTri z trójkątnymi, dwustronnymi płytkami, mającymi po 6 ostrzy skrawających.

Czy Tungaloy oferuje frezy jeżowe do cięzkiej obróbki zgrubnej ?

Tak:
– Linia frezów TungTriShred do płytek trójkątnych, 3-ostrzowych.
– Linia frezów DoRec z odpornymi płytkami dwustronnymi, 4-ostrzowymi.
– Linia frezów TecMil ze stycznie mocowanymi płytkami, 4-ostrzowymi.

Jakie rodzaje frezów walcowo-czołowych oferuje Tungaloy ?

Tungoloy produkuje wszystkie rodzaje frezów: nasadzane, trzpieniowe, jeżowe, modułowe, monolityczne z węglików spiekanych i wielofunkcyjne.

Czy Tungaloy ma w ofercie wydajne, składane narzędzia do stosoawnia na małych obrabiarkach MC i tokarkach ?

Tak, linia frezów TungForceRec zapewnia wydajną obróbkę małych wycięć i rowków znacznie przekraczając możliwości monolitycznych frezów z węglików spiekanych.

Jak można obrabiać głebokie wycięcia ?

Pierwszym wyborem Tungaloy jest linia narzędzi TungTri z płytkami z dużym dodatnim kątem natarcia, zapewniającym niewielkie opory skrawania a śrubowa linia płytek eliminuje drgania co pozwala uzyskać dobrą prostoliniowośc powierzchni obrabianej.
Do głębokiego frezowania walcowo-czołowego należy użyć frezów jeżowych – obacz dział frezów jeżowych w FAQ (często zadawanych pytaniach).

Frezowanie (Extended Flute)

Czym jest frez jeżowy ?

Długie frezy walcowo-czołowe składane znane są pod nazwą frezów jeżowych.
Frez jeżowy składa się z korpusu z zamocowanymi kilkoma rzędami płytek wymiennych, usytułowanymi zazwyczaj po liniach spiralnych w stosunku do osi narzędzia.

Do jakich operacji frezarskich frezy jeżowe sa najbardziej efektywne ?

Do frezowania głebokich wycięć i usuwania dużych naddatków obróbkowych.
Stosowanie frezów jeżowych obniża koszty obróbki.

Jak można zmniejszyć zużycie energii podczas obróbki ?

Do frezów jeżowych Tungaloy stosuje się płytki z podziałem wióra na krawędzi skrawającej, co polepsza warunki skrawania w trakcie obróbki zgrubnej i zmniejsza zużycie energii przez obrabiarkę.

Czy Tungaloy ma w ofercie linię frezów jeżowych do ciężkiej obróbki zgrubnej ?

Tak. Linia frezów TungTriShred wykorzystuje trójkątne płytki z 3 symetrycznymi krawędziami skrawającymi.
Dzielona krawędź skrawająca płytki rozdrabnia wióry, zmniejsza drgania i siły skrawania podczas ciężkiej obróbki.

Czy frezy jeżowe mogą być używane do wstępnej obróbki wykańczającej ?

Tak. Oferujemy rozwiązania które umożliwiają ten rodzaj obróbki.
Do wstępnej obróbki wykańczającej zostały zaprojektowane płytki TungTri’s, 3 ostrzowe, dogładzające (wiper) ze spiralną krawedzią skrawającą.
Linia frezów TungTriShred wykorzystuje płytki z prostą krawędzia skrawającą i dużym dodatnim kątem natarcia do obróbek wykańczajacych.
Linia frezów TecMill f-my Tungaloy wykorzystuje 4-ostrzowe płytki mocowane stycznie, do obróbki zgrubnej.

Czy Tungaloy oferuje jakieś ekonomiczne rozwiązania frezów jeżowych ?

Tak, frez jeżowy w linii frezów TungTri jest sprytną konstrukcją do różnych zastosowań i obróbek.

Jakie gatunki węglików spiekanych są dostępne w zastosowaniu do frezów jezowych ?

Różne gatunki węglików i geometrie płytek skrawających pozwalają dobrać optymalne narzędzie do danego zastosowania.
AH3135 do stali i stali nierdzewnej,
AH120 i T1215 do żeliwa szarego,
KS05F do materiałów nieżelaznych.

Frezowanie (Frezowanie kształtowe)

Czym jest frezowanie profilu ?

Frezowanie profili to wieloosiowe frezowanie wypukłych i wklęsłych kształtów w dwóch i trzech wymiarach.

Które branże używają operacji frezowania profili?

Podstawowym przemysłem wykorzystującym frezowanie profili jest Die and Mold, a następnie przemysł lotniczy. Ponadto niemal każda branża wymaga w różnym stopniu narzędzi do frezowania profili.

Jaka jest najczęściej stosowana geometria narzędzi przy frezowaniu profilowym ?

Do narzędzi składanych stosowane są okrągłe płytki wymienne a monolityczne frezy trzpieniowe z węglików spiekanych mają czoło kuliste.

Jakie są punkty krytyczne i zalecenia przy frezowaniu profilowym ?

Przy użycie frezów z czołem kulistym najbardziej krytycznym obszarem krawędzi skrawającej jest ten w pobliżu osi obrotu, gdzie prędkość skrawania maleje do zera a warunki skrawania stają się skrajnie niekorzystne.
Warunki ewakuacji wióra ze strefy w pobliżu osi narzędzia są poważnie utrudnione ze względu na wąską przestrzeń przed krawędzią skrawającą.
Zaleca się pochylenie osi wrzeciona obrabiarki lub przedmiotu obrabianego o 100 do 150 aby odsunąć strefę niekorzystnych warunków skrawania od osi narzędzia.

Jakie zalety ma obróbka pochylonym frezem ?

Zwiększamy minimalną prędkość skrawania.
Wzrasta trwałość narzędzia i poprawia się proces tworzenia wiórów.
Poprawia się jakość powierzchni obrobionej.

Co może być wykorzystane jako alternatywa dla okrągłych płytek wieloostrzowych ?

Linia frezów DoTwistBall f-my Tungaloy z płytkami o krzywoliniowej krawędzi skrawającej i dużym dodatnim kącie natarcia, mocowanych w gniazdach o unikalnym kształcie zapewniających wysoce stabilne i dokładne pozycjonowanie płytki.
Dodatkową zaletą jest krawędź skrawająca w zakresie 1200 umożliwiająca kątowe zagłębianie freza w materiał dla wszystkich 4 ostrzy płytki.

Jake produkty oferuje Tungaloy do frezowania profilowego?

– DoTwistBall
– BallFinishNose
– DoMini-Mill
– FixRMill
– RoundSplit
– Frezy monolityczne z węglika spiekanego z czołem kulistym
– TungMeister głowiczki z czołem kulistym

Frezowanie (Gear Milling)

Czy Tungaloy dostarcza narzędzia do frezowania kół zębatych i wielowypustów ?

Tak, Tungaloy od wielu lat produkuje narzędzia do obróbki kół zębatych.

Czy są to frezy do obróbki zgrubnej czy wykańczającej ?

Tak, produkujemy zarówno frezy do obróbki zgrubnej jak i wykańczającej do uzbień zewnętrznych i wewnętrznych.

Jakie są dostępne zakresy modułów dla frezów do kół zębatych?

The module ranges available for gear milling cutters are

do uzębień wewnętrznych do uzębień zewnętrznych
do obróbki zgrubnej M10 – M32 M6.5 – M60
do obróbki wykańczającej M5 – M25 M5 – M20

Jaka jest klasa dokładności wykonania kół zębatych frezami do obróbki wykańczającej ?

Frezy do obróbki wykańczającej gwarantują klasę dokładności wykonania 7 – 8 wg. DIN.

Wiercenie

Jaki jest standardowy zestaw narzędzi Tungaloy do obróbki otworów ?

– Monolityczne wiertła o małej średnicy z węglika spiekanego od 0,1 mm do 3 mm; L/D = 5–15
– Monolityczne wiertła z węglika spiekanego z wewnętrznymi kanałami do chłodziwa i bez, od 3 mm do 20 mm; L/D = 2–8
– Drillmeister – wiertła z wymiennymi końcówkami z węglików spiekanych od 6 mm do 25,9 mm; L/D = 5–10
– Wiertła składane TungDrillTwisted od 12,5 mm do 54 mm; L/D = 2– 5
– Wiertła składane TungSixDrill od 20 mm do 54 mm; L/D = 2– 4
– Seria wierteł składanych TungDrillBig z regulowaną średnicąprzy pomocy płytek nastawczych, korpus, L/D = 2,5, średnica = 55–80 mm. Te same płytki skrawające mogą być używane do TungDrillTwisted i TungSixDrill.

Jakie jest zalecany wydatek chłodziwa przy wierceniu ?

Jest to zależne od średnicy wiertła. Przykładowo minimalny wydatek dla wiertła DrillMeister 6 mm wynosi 5 l/min., a dla średnicy 20 mm powinien wynosić 18 l/min.

Jakie jest zalecane ciśnienie chłodziwa przy wierceniu ?

To zależy od średnicy i długości narzędzia. Na przykład minimalne ciśnienie dla wiertła DrillMeister 6 mm o długości 8xD wynosi 12 barów; dla wiertła 25 mm DrillMeister o długości 12xD wynosi 4,5 bara.

Jaką prostoliniowośc otworu można osiągnąć używając wierteł DrillMeister ?

Przy stabilnym ustawieniu wiertła odchyłka może wynosić od 0,03 mm do 0,2 mm na każde 100 mm głębokości wiercenia. Ważne: osiągnięte wyniki mogą się różnić w zależności od obrabiarki, ustawienia, mocowania wiertła itp.

Is it possible to use DrillMeister for boring operations?

Nie, seria wierteł DrillMeister nie jest przeznaczona do rozwiercania. Narzędzie i płytka mogą ulec uszkodzeniu.

Jaki typ adaptera jest zalecany przy mocowaniu wiertła ?

Zaleca się stosowanie adaptera najbardziej pasującego do uchwytu narzędzia. Na przykład, jeśli trzpień jest okrągły, najodpowiedniejszym adapterem będzie typ HYDRO.

Jaki powinien być maksymalny wybieg dla wierteł DrillMeister ?

Wybieg nie powinien być większy niż 2-3 mm poniżej dna otworu dla czoła wiertła o średnicy nominalnej.

Czy przed wierceniem w pełnym materiale zawsze należy wykonać otwór pilotażowy?

Zazwyczaj nie jest to konieczne. Nawiercamy otwór pilotażowy tylko wtedy, gdy stosunek długości otworu do średnicy wynosi 8 lub więcej.

Używam wiertła składanego i przy wierceniu doprowadzam chłodziwo z zewnątrz. Czy muszę obniżyć parametry skrawania ?

Tak. W takim przypadku maksymalna głębokość wiercenia może wynosić 3xD. Należy także zmiejszyć posuw o 20%.

Czy wiertło składane może służyć do powiercania otworu pilotażowego?

Jest to możliwe, tylko jeżeli średnica otworu pilotażowego jest mniejsza od 1/4 średnicy wiertła użytego do powiercania.

Jakie jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla wiercenia?

Jednym z najlepszych światowych rozwiązań są wiertła serii TungSixDrill w których zastosowano płytki wymienne 6-ostrzowe.

Jakie są zalety wierteł TungSix-Drill w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami składanymi ?

Wzmocniona centralna krawędź skrawająca dzięki rozwartemu kątowi naroża płytki.
Ekonomiczne, 6-ostrzowe płytki wymienne pozwalają na redukcję kosztów.
Stabilna praca nawet w warunkach skrawania przerywanego.

Czy można użyć wierteł TungSix-Drill do obróbki stali nierdzewnej lub niskowęglowej?

Tak, wiertła TungSix-Drill zapewniają podobny kształt wiórów jak płytki o geometrii dodatniej ze względu na większe kąty natarcia.
Do obróbki stali nierdzewnej i niskoweglowej należy użyć płytek z łamaczem wióra DS.

Czy Tungaloy oferuje wiertła składane do wiercenia głębokich otworów?

Tak, linia wierteł składanych DeepTriDrill to wydajne narzędzia do głębokich otworów.

Jaki jest standardowy zestaw narzędzi GunDrill do obróbki otworów ?

Standardowa oferta wierteł lufowych obejmuge długości: 10xD, 15xD i 25xD. Na zamówienie dostępne są większe długości aż do 2,5 m lub 8 stóp.

Jakie zalety mają płytki stosowane w wiertłach DeepTriDrill ?

Unikalna trójkątna płytka z dzieloną krawędzią skrawającą. Rozdrabnianie wiórów jest bardzo istotne dla ich usuwania przy większości obrabianych materiałów.

Jaką dokładność możemy osiągnąc stosując wiertła DeepTriDrill i jak to zostało zrobione ?

Otwór jest wykonany w klasie IT10 na całej długości dzięki dwóm wkładkom prowadzącym, co zapewnia również wysoką prostoliniowość otworu i doskonałą jakośc powierzchni obrobionej.

Czy można używać płytek i wkładek DeepTriDrill do głowic BTA?

Tak, wszystkie typy płytek DeepTriDrill i niektóre wkładki mogą być również montowane w głowicach BTA i wiertłach lufowych.

Chcę użyć wiertła lufowego na tokarce. Czy jest to możliwe jeżeli ciśnienie chłodziwa zostanie zwiększone?

Tak, ale należy sprawdzić ogólny katalog Tungaloy pod kątem zalecanego ciśnienia i wydatku chłodziwa.

Formularz kontaktowy


    Tungaloy Polska Sp. z o.o.
    ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie
    Tel.: +48 607 907 237
    NIP: 108 000 83 51