TungSpeed Mill oferuje nowe płytki i korpusy frezów do wysoko wydajnej obróbki aluminium

Iwaki, Maj 2021 firma Tungaloy rozszerzyła swoją grupę frezów TungSpeed Mill do obróbki aluminium z dużymi prędkościami skrawania przez dodanie nowych korpusów i nowych geometrii
płytek PCD.
Frezy czołowe są teraz oferowane z płytkami PCD w nowych geometriach a także z nowymi korpusami zwiększającymi zakres zastosowań. Dostępne są dwie nowe płytki z promieniami
naroży 0.4 mm i 0.8 mm, obok już istniejących z fazowanymi narożami, które idealne nadają się do wykonywania promieniowych przejść między powierzchniami obrabianego detalu.

Frezowanie czołowe części aluminiowych z nadlewami lub uskokami na powierzchni może być kłopotliwe. Zwykle wysokość tych nierówności przekracza długość krawędzi skrawającej
standardowych płytek PCD, co prowadzi do skrawania częścią płytki poza ostrzem PCD. Powoduje to uszkodzenia płytki i drastycznie obniża żywotność narzędzia. Nowa geometria LD jest
zaprojektowana specjalnie do takich warunków. Charakteryzuje się ona krawędzią skrawającą ostrza PCD o długości 9.5 mm (.374″) z obróbką krawędzi zapobiegająca jej uszkodzeniom, co
powoduje, że geometria LD pozwala na wydajne frezowanie czołowe detali z nadlewami lub uskokami powierzchni.

Nowe korpusy frezów charakteryzują się mniejsza ilością ostrzy w relacji do średnicy, w porównaniu do już istniejących, co pozwala na stosowanie TungSpeed Mill w niestabilnych warunkach obróbki lub na obrabiarkach o małej mocy.

Charakterystyki i zalety frezów TungSpeed Mill
Stosowanie płytek z ostrzami z polikrystalicznego diamentu (PCD) w korpusach frezów TungSpeed Mill o bardzo gęstej podziałce ostrzy jest stosowane do wydajnej obróbki wykańczającej aluminiowych części samochodowych, gdzie typowe jest stosowanie dużych prędkości skrawania i posuwów przy niewielkich głębokościach. Dodatkowo, oprócz standardowych, płytki PCD są oferowane z dodatkowymi funkcjami: z krawędzią wiper do gładkościowego wykończenia powierzchni lub z funkcją usuwania gratu.

Frezy TungSpeed Mill mają innowacyjną możliwość osiowej regulacji wysunięcia płytki, zwanej CamAdjust. Metoda CamAdjust czyni pracochłonny proces regulacji szybkim i łatwym. Odmiennie
niż w tradycyjnych systemach, które wymagają użycia dwóch różnych kluczy, jednego do regulacji osiowej i drugiego do śruby mocującej płytkę, metoda CamAdjust wymaga użycia tylko jednego
klucza spełniającego 2 funkcje: dokręcania śruby mocującej płytkę i obracania mimośrodu osiowej regulacji położenia płytki, co pozwala na jej dokładne ustawienie. Ta innowacja pozwala na uproszczenie konfiguracji korpusu freza, redukując liczbę części w porównaniu z tradycyjnym rozwiązaniem i pozwala stosować bardzo gęstą podziałkę ostrzy w liczbie 22 na 100 mm (4″) średnicy korpusu freza.

Product information
No. 524S1-G (Metric)