Tungaloy rozszerza gamę wymiennych głowic frezujących TungMeister

Iwaki, wrzesień 2021 firma Tungaloy dodała w sumie 88 wymiennych głowiczek frezarskich w pięciu geometriach do systemu TungMeister: VFX do pracy z dużymi posuwami , VBL o baryłkowatym kształcie do obróbki w 5 osiach , VEE walcowo-czołowe o małych średnicach , VDS do nawiercania i fazowania i VDP do nawiercania punktowego.

Głowiczka VFX do pracy z dużymi posuwami jest teraz oferowana w wersji 6-cio rowkowej jako dodatek do istniejących już 2 i 4-ro rowkowych głowiczek, umożliwiając narzędziom TungMeister obróbkę z większą wydajnością. Nowa 6-cio rowkowa głowiczka frezarska jest dostępna w gatunku AH750 , nadającym się do wysokowydajnej obróbki materiałów ISO H. Dodatkowo, istniejące 2 i 4- rowkowe głowiczki frezarskie są oferowane również z wewnętrznymi kanałami chłodzącymi, które kierują strumień chłodziwa blisko strefy skrawania w celu zwiększenia trwałości narzędzia i lepszego odprowadzania wiórów.
Oprócz standardowych frezów walcowych VBO i VBN do wydajnej obróbki wykańczającej zakrzywionych powierzchni, nowa głowiczka VBL posiada wypukłą krawędź skrawającą na wierzchołku narzędzia zamiast na obwodzie, co stanowi dobre rozwiązanie przy obróbce złożonych powierzchni dolnych detalu . Te nowe głowiczki frezarskie w obróbce 5 -cio osiowej umożliwiają usuwanie większej ilości materiału przy mniejszej liczbie przejść.
Walcowo-czołowe głowiczki frezarskie VEE są teraz dostępne z gwintem w rozmiarze S04 , co umożliwia bezpieczne i dokładne połączenie tej głowiczki o średnicy 6 mm z trzpieniami o tej samej średnicy. Ta cecha ułatwia stosowanie głowiczek TungMeister VEE w aplikacjach na automatach VDS to głowiczka do nawiercania punktowego, która tworzy małe wgłębienie na powierzchni materiału, aby prawidłowo zlokalizować środek wiertła podczas rozpoczynania penetracji, eliminując ryzyko jego wyboczenia i pomagając zapewnić dokładniejsze wymiary otworu. Końcówka wiertła punktowego oraz spiralne rowki zostały zoptymalizowane pod kątem płynnego wejścia w materiał. Ponieważ kąt wierzchołka głowiczki VDS wynosi 90 stopni, może być ona również używana do fazowania pod kątem 45 stopni.
Głowiczka nawiercania punktowego VDP jest dostępna teraz w typ ie B, który umożliwia wykonanie nawiercenia z dwiema fazami: fazą 60 stopni i fazą 120 stopni na początku otworu w jednej operacji wiercenia.

Seria narzędzi TungMeister
Narzędzia TungMeister zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować czas przestoju maszyny gdyż wymagają nie więcej niż jednej minuty na wymianę. Czas ustawiania także może być znacznie zredukowany, do jednej dziesiątej czasu typowego dla wymiany frezów pełnowęglikowych, co pozwala osiągnąć, co pozwala osiągnąć maksymalną wydajność obróbki i efektywność kosztową. Z ponad 13.000 możliwych kombinacji chwytów i głowiczek, system TungMeister zapewnia elastyczność doboru narzędzi, która pozwala użytkownikom znaleźć rozwiązanie dla prawie każdego zastosowania.

 

Product information
No. 381-G (Metric)