Firma Tungaloy rozszerza swoją serię frezów walcowo czołowych Tung Tri o nowe opcje płytek

Firma Tungaloy rozszerza swoją serię frezów walcowo czołowych Tung Tri o nowe opcje płytek Iwaki, Październik 2020 firma Tungaloy zwiększyła możliwości swoich frezów walcowo czołowych serii Tung Tri poprzez dodanie dwóch nowych geometrii płytek : MJ w klasie E do obróbki dokładnej i AJ do materiałów nieżelaznych, obie w zastosowaniu do 3 ostrzowych, ekonomicznych płytek.

Frezy walcowo czołowe Tung Tri zapewniają maksymalnie oszczędną i produktywną obróbkę bez uszczerbkudla bez pieczeństwa procesu podczas trudnych operacji. 3 ostrzowa płytka z dużymi kątami natarcia i pochylenia krawędzi skrawającej generuje niewielkie siły skrawania a podwójne podcięcie na boku płytki wzmacnia krawęd ź skrawając ą i utrzymuje jej dobrą ostrość. Po nadto konstrukcja frezów o zmiennej podziałce ostrzy znacznie zmniejsza drgania harmoniczne, które zwykle występują podczas stosowania frezów z równomiernie rozmieszczonymi płytkami.

Dotychczas, płytki z geometrią MJ były oferowane w wersji prasowanej w klasie M, co umożliwiało ekonomiczną obróbkę zgrubną i wstępną wykańczającą , ze znakomitą prostoliniowością powierzchni bocznych przy frezowaniu walcowo czołowym . Obecnie, będą dostępne w tej geometrii płytki szlifowane w klasie E, zapewni ające wysoką pro stoliniowość ścian bocznych a także oszczędność narzędzi poprzez umożliw ienie stosowani a frezów Tung Tri również w procesach obróbki wykończeni owej . Szlifowane w klasie E płytki MJ wykazują minimalne bicie osiowe i promieniowe, zapewniając jednocześnie uzyskanie rzeczywist ego kąt a ścianki 90 stopni na przedmio cie obrabian ym . Płytk i został y zaprojektowan e ze zoptymalizowaną główną krawędzią skrawającą i wbudowan ą krawędzią wiper , aby zapewnić doskonałą jakość powierzchni. Nowe rozmiary płytek obejmują: TOET060302PDER MJ, TOET100408PDER MJ i TOET150608PDER MJ w gatunku AH3135.

Geometria AJ jest przeznaczona do uzyskania lustrzanej powierzchni na stopach aluminium i innych materiał ach nieżelaznych podcz as frezowania walcowo czołowego, ponieważ powierzchnie natarcia i przyłożenia płytki są szlifowane i polerowan e aby wyeliminować narost na krawędzi skrawającej . Do istniejących płytek TOGT10 dodano nowe TOGT 06 03xxPDFR AJ i TOGT 15 06xxPDFR AJ w niepokrywany m gatunku KS05F . Dwie nowe płytki mogą znaleźć zastosowanie w wielu różnych branżach przemysłu, w tym w obróbce ogólnej, produkcji matryc i form, motoryzacji, budowie statków, produkcji ci ę żkiego sprzę tu i produkcji energii.

Product information:
No. 421S1-G (Metric)