Najnowszy system narzędzi tokarskich J Series firmy Tungaloy zwiększa wydajność obróbki na automatach tokarskich

Iwaki, Listopad 2020 f irma Tungaloy zaprezentowała rewolucyjny system narzędzi tokarskich serii J z wymiennymi częściami roboczymi w celu zwiększenia wydajności automatów tokarskich z przesuwn ą głowicą narzędziową.

Wymiana płytek na automacie tokarskim to pracochłonna praca. Obrabiarka musi być zatrzymana na dłuższy czas, aby operator mógł wymienić płytki mocowane małymi śrubkami w ciasnej przestrzeni obróbczej.

Nowy system narzędzi tokarskich z serii J jest wyposażony w modułowe, wymienne czę ści robocze z możliwością wymiany bez konieczności wyjmowania całego noża z imaka narzędziowego. Ta funkcja umożliwia łatwą i szybką wymianę płytek, zapewniając jednocześnie dokładną powtarzalność położenia czę ści roboczej . Dodatkowo , wszystkie części robocze są zaprojektowane w tym sam ym rozmiar ze co powoduje, że wymieniane narzędzie nie będzie wymagało regulacji wysięgu, umożliwiając natychmiastowe wznowienie obróbki i skrócenie czasu przestoju maszyny. Seria J oferuje szereg modułowych części roboczych i pasujących do nich chwytów, w tym części robocze do toczenia zewnętrznego, które mogą współpracować z jednostronnymi, pozytywowymi płytkami ISO lub dwustronnymi, pozytywowymi płytkami MiniForce Turn, a także czę ś ciami roboczymi do toczenia wstecznego i toczenia rowków. Części robocze z możliwością podawania chłodziwa pod wysokim ciśnieniem (CHP) są również dostępne w standar dzie w celu poprawienia kontroli wiórów i zwiększenia trwałości narzędzia. Noże są dostępne z chwytami 12 x 12 mm ( 0.5 ″x 0.5 ″) w dwóch długo ściach 65 mm lub 100 mm (2.56″ or 3.94″). Trzonki z możliwością podawania chłodziwa pod wysokim ciśnieniem (CHP) są także na stanie magazynu, gotowe do wysyłki.

System narzędzi tokarskich z serii J to najnowsze rozwiązanie firmy Tungaloy dla producentów pra gn ących zmaksymalizować wydaj ność obróbki małych i minia turowych części, które są zwykle stosowane w branży motoryzacyj nej, medycznej i informatycznej.

Product information
No.345S1-G