Tungaloy rozszerza ofertę narzędzi BoreMeister poprzez wprowadzenie dodatkowych adapterów PSC i tulei redukcyjnych

Iwaki, październik 2021 firma Tungaloy rozszerzyła swój system narzędzi do głębokiego wytaczania z wymiennymi końcówkami BoreMeister o trzy rozmiary adapterów antywibracyjnych zintegrowanych ze złączem od strony obrabiarki o rozmiarze C6 PSC a także o tuleje redukcyjne w sześciu rozmiarach , w celu zapewnienia stabilności i dokładności mocowania.

Nowe antywibracyjne wytaczaki mają złącze C6 PCS, co pozwala na ich bezpośredni montaż na wrzecionie lub głowicy rewolwerowej bez potrzeby stosowania dodatkowego oprzyrządowania i mogą pracować do głębokości 9xD. Wytaczaki wykazują minimalne drgania, ponieważ zintegrowany tłumik drgań tłumi niepożądane wibracje podczas obróbki.
Dodano również dzielone tuleje redukcyjne przeznaczone do mocowania wytaczaków antywibracyjnych o długościach 7xD i 10xD. Po założeniu na chwyt wytaczaka i zainstalowaniu w oprawce lub głowicy rewolwerowej, tuleje te zaciskają się uzyskując maksymalną powierzchnię styku, co zapewnia znacznie mocniejsze i stabilniejsze mocowanie w porównaniu z konwencjonalnym dociskiem za pomocą śrub.

System narzędzi BoreMeister został uzupełniony o różne wymienne końcówki skrawające i trzpienie do toczenia wewnętrznego, nacinania gwintów i rowków. System zapewnia bez drganiowe
wytaczanie przy długim wysięg u narzędzia do 10xD dzięki wewnętrznemu tłumikowi drgań. Rowkowane złącze końcówki skrawającej zapewnia powtarzalne i dokładne położenie krawędzi skrawającej płytki wymiennej.

Product information
No.517S4-PL