Handelsmerken die eigendom zijn van andere bedrijven

Handelsmerken

Er zijn gevallen waarin de productnamen op deze website worden gebruikt als handelsmerken van het bedrijf.

De Twitter-naam, het logo, Twitter T en Tweet zijn handelsmerken van Twitter, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

LINE is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van LINE Corporation.

LinkedIn, het LinkedIn-logo, het IN-logo en InMail zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van LinkedIn Corporation en haar gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere namen en product-/servicenamen worden alleen ter indicatie geciteerd en kunnen geregistreerde/in behandeling zijnde handelsmerken van de respectieve bedrijven zijn.