Často kladené otázky

Materiály

Jaké jsou silné stránky firmy Tungaloy

Od svého založení v roce 1929 Tungaloy úspěšně vyvíjí a prodává špičkové karbidy pro obrábění všech typů materiálů, včetně CBN, Cermetu, PCD, keramiky a jemnozrných karbidů s CVD a PVD povlaky. Tungaloy je jedním ze 4 největších výrobců CBN na světě.

Co je to karbid?

Kombinací slinutého karbidu, povlakováním a následného ošetření se získá karbidová destička. Pouze slinutý karbid je při výrobě destičky nezbytný, ostatní prvky jsou volitelné. Karbidová destička je kompozitní materiál obsahující částice tvrdého karbidu, které jsou stmeleny pojivem (obvykle kobaltem).

Většina karbidových destiček, které jsou dnes komerčně dostupné, je potažena povlakem odolným proti opotřebení, známé jako „povlakované karbidové destičky“. Existují také různé procesy povrchové úpravy, které mohou být aplikovány na čelo destičky po procesu povlakování. „Karbidová destička“ může být označována jako povlakovaná i nepovlakovaná.

Co je technologie PremiumTec?

PremiumTec odkazuje na specifický proces následné úpravy po povakování vyvinutý společností Tungaloy. Tato povrchová úprava zvyšuje jemnost povlakovaného povrchu a zároveň eliminuje vedlejší produkty vznikající během procesu povlakování, které negativně ovlivňují výkon a životnost břitové destičky. Technologie PremiumTec odstraňuje vnitřní pnutí vytvořené během CVD povlakování v důsledku rozdílu v koeficientech tepelné roztažnosti mezi substrátem a vrstvou povlaku. PremiumTec lze také aplikovat na destičky s PVD povlakem.

Aplikace technologie PremiumTec, dodatečné povrchové úpravy, výrazně eliminuje nežádoucí vady a zároveň zvyšuje životnost a produktivitu nástroje.

Proč jsou PVD nano povlaky považovány za tak účinné a progresivní?

PVD povlaky byly představeny koncem 80. let. S využitím pokročilé nano-technologie provedly PVD povlaky obrovský krok kupředu k překonání složitých problémů.

Vývoj ve vědě a technologii přinesl novou třídu nano vrstvených povlaků odolných proti opotřebení. Tyto povlaky jsou kombinací vrstev o tloušťce až 50 nm (nanometrů) a vykazují výrazné zvýšení pevnosti povlaku ve srovnání s konvenčními metodami.

Soustružení

Co je první volbou při obrábění ocelí?

Naše prémiová CVD sorta na oceli, T9215 pro akceleraci při obrábění (vysoká řezná rychlost & vysoký posuv).

Co je první volbou k optimální tvorbě třísky u obrábění oceli?

Tungaloy nabízí utvařeče řady T (-TF, -TSF, -TM a -TH) od dokončování až po těžké hrubování v oceli. Dále utvařeče řady P (-PF, -PSF a -PM), které jsou převážně u pozitivních destiček.

Tyto utvařeče v kombinaci s technologií PremiumTec společnosti Tungaloy poskytují vyšší produktivitu, delší životnost, zlepšenou kvalitu povrchu a spolehlivější výkon. Utvařeče jsou navrženy tak, aby co nejvíce předcházeli k tvorbě nárůstků destičce. Výborná tvorba třísek, díky které se zabrání jejich namotání kolem obrobku, což usnadňuje efektivnější odstraňování z dopravníkových pásů a nedochází k poškození obrobku.

Jak docílit lepší drsnosti povrchu?

Díky cermetu NS9530 a GT9530 dosáhneme lepší drsnosti povrchu u obrábění ocelí.

Jaké je doporučení ke snížení nákladů?

V mnoha soustružnických aplikacích má obsluha strojů tendenci používat destičky, které jsou větší, než je skutečně nutné pro použité parametry obrábění.
Tungaloy představuje ISO-EcoTurn, řadu malých destiček, které poskytují snížení nákldů.
Snížení je zhruba o 40 % objemu destičky a o 20 % nákladů se stejnými řeznými podmínkami.

Jak správně určit orientaci destiček u vnitřních nožů?

Použijte Levou destičku do Pravého nože a Pravou destičku do Levého nože.

Jaké karbidy a utvařeče nabízí Tungaloy v řadě ISO-EcoTurn?

V řadě ISO-EcoTurn jsou k dispozici absolutně všechny oblíbené karbidy, utvařeče a geometrie.

Jak zlepšit tvorbu třísky s CBN destičkou?

CBN destičky se používají především k obrábění kalených materiálů v rozsahu tvrdosti od 55 do 62 HRC. Konvenční CBN destičky nabízejí široký rozsah pájených řezných hran, které při obrábění kalené oceli produkují dlouhé a zvlněné třísky. Dlouhé třísky mohou poškodit obrobek a tím zhoršit kvalitu obrobeného povrchu. Tungaloy nabízí řadu T-CBN destiček s utvařeči, které jsou broušeny na břitu CBN, aby poskytovaly vynikající tvorbu třísky ve středních až dokončovacích aplikacích s vysokou kvalitou obrobeného povrchu. Tungaloy také nabízí Wiper technologii na T-CBN destičkách, která poskytuje vynikající drsnost povrchu při vyšších posuvech.

Používám vnitřní nůž s vyložením delším než 4xD. Jak se zbavím vibrací?

První možností je StreamJetBar, karbidové vnitřní nože. StreamJetBar snižuje chvění a zlepšuje tvorbu třísky při soustružení s dlouhým vyložením nástroje. K dispozici je také antivibrační tyč BoreMeister.

Jaká je výhoda Prémiových CVD povlaků?

Hlavní výhodou prémiových CVD povlaků je schopnost pracovat dvakrát až třikrát rychleji s řeznou rychlostí, od 100 m/min až do 300 m/min, což je třikrát vyšší rychlost než u běžných nepovlakovaných karbidových destiček.

Co je první volbou k optimální tvorbě třísky u obrábění nrezových ocelí?

Tungaloy nabízí 3 utvařeče: -SF pro dokončování, -SM pro střední obrábění a -SH pro těžké soustružení v nerezové oceli. To vše spolu s nejpokročilejší technologií PremiumTec poskytuje vyšší produktivitu, životnost a spolehlivost. Všechny 3 utvařeče jsou k dispozici také v řadě ISO-EcoTurn.

Kromě toho Tungaloy nabízí další utvařeče: -HRF pro dokončování a -HRM pro střední obrábění těžkoobrobitelných slitin s prémiovými PVD povlaky AlTiN.

Jaké jsou výhody vysoko-tlakého chlazení?

Hlavními výhodami vysokotlakého chlazení je schopnost zlepšit tvorbu třísky, snížit teplo v místě řezu a prodloužit životnost destičky. Nástrojový systém TungTurn-Jet je navržen tak, aby přiváděl chladicí kapalinu přímo do místa řezu, což výrazně maximalizuje produktivitu.

Vysokotlaké chlazení je účinné při obrábění veškerých typů materiálů, především ale u nerezových ocelí a superslitin.

Kde mohu nalézt modely nástrojů v CAD?

Navštivte naši stránku elektronického katalogu Tungaloy, vyhledejte poždovanou položku a vyberte CAD data (.dxf nebo .stp) ke stažení.
https://catalog.tungaloy.com/Index.aspx

Jaké je doporučení k délce vyložení u vnitřních nožů?

Maximální poměr vyložení LxD pro ocelové provedení je 3x, pro karbidové provedení 5x a pro BoreMeister, antivibrační tyč, je 10x.

Jaké utahovací momenty jsou doporučeny k utahování destiček?

Doporučené utahovací momenty pro všechny velikosti šroubů naleznete v našem všeobecném katalogu.

Zapichování

Jaký produkt je vhodný k všeobecnému zapichování?

Tungaloy nabízí několik možností pro všeobecné zapichování: řada TungCut a TetraForce-Cut nabízí širokou škálu zapichovacích destiček s různými šířkami a hloubkami. Řada TetraMiniCut je ekonomické řešení s malými šířkami a hloubkami.

Jaké je nejlepší řešení pro čelní zapichování?

EasyMulti-Cut je nejúčinnější nástroj pro vyhotovení hlubokého čelního zápichu, vynikající tvorbu třísek a jejich odvod je dosažen díky utvařeči a nastavitelné planžetě.

Jaké je nejlepší ekonomické řešení pro zapichování a upichování?

TetraForce-Cut a TetraMini-Cut jsou nejekonomičtější řešení, které využívají destičky se 4 řeznými hranami. Broušená destička se upíná do jedinečného lůžka a poskytuje vysokou tuhost, opakovatelnost a hospodárnost.

Jaká je první možnost u velmi širokého zapichování?

Pro náročné aplikace zapichování je tu TungHeavyGroove, tyto držáky disponují rybinovým upínaním, které zabraňuje pohybu destičky během zapichování. Břitové destičky jsou k dispozici v rozsahu šířky 10 – 25 mm.

Jaká je nejvhodnější sorta k obrábění ISO-M a ISO-P materiálů?

První volbou je AH7025, účinná sorta pro různé aplikace. Pokud potřebujete dobrou odolnost proti opotřebení, použijte T9125. Pokud potřebujete houževnatější sortu s větší odolností u přerušovaných řezů, použijte GH130.

Jaká je nejvhodnější sorta k obrábění žáruvzdorných materiálů (ISO-S)?

Nejvhodnější sorta k obrábění žáruvzdorných slitin je AH905.

Jaký je doporučený zapichovací/upichovací nástroj pro dlouhotočné automaty?

Doporučeným nástrojovým systémem je „DuoJust-Cut“, který poskytuje přední i zadní přístup ke šroubu destičky, což usnadňuje přípravu nástroje na dlouhotočných automatech (na rozdíl od konvenčního horního upínání).

Jaký je doporučený nástroj pro zapichování u malých vnitřních průměrů?

Pro průměry děr: 2 – 10 mm použijte nástroje TinyMini-Turn.

Jaké jsou výhody TinyMini-Turn oproti konkurenci?

TinyMini-Turn nabízí vnitřní chlazení a broušenou řeznou hranu s utvařečem pro vysokou produktivitu a kvalitu povrchu.

Jak nejlépe redukovat vibrace?

Použijte minimální možné vyložení.
Pracujte s konstantními otáčkami.
V případě potřeby snižte otáčky.
Zmenšete šířku destičky, abyste snížili řeznou sílu.

Kdy je nejlepší používat nože s vnitřním chlazením TungTurn-Jet?

Nástroje TungTurn-Jet a Direct-TungJet se doporučují pro všechny aplikace a úrovně tlaku chladicí kapaliny 10 – 340 Bar. Poskytují opakovaný a spolehlivý přívod chladicí kapaliny přímo do místa řezu, což má za následek zvýšení životnosti a tvorbu třísek. DirectJet navíc nevyžaduje žádné přídavné chladící zařízení.

Jak nejlépe snížit náklady?

Můžete použít TungModular systém, který je schopný používat stejné stopky držáků nástrojů pro různé planžety a břitové destičky.

Závitování (Frézování)

Co je frézování závitů?

Frézování závitů vytváří závity kruhovým pohybem rotujícího nástroje.
Pohyb nástroje nahoru nebo dolů během jedné otáčky vytváří stoupání závitu.

Jaké typy závitových fréz Tungaloy nabízí?

Tungaloy nabízí nástroje s vyměnitelnými karbidovými ”hřebínky” ThreadMill pro vysokou produktivitu, jednozubé pro hluboké díry a také monolitní karbidové frézy.

Jaké jsou výhody závitové frézy oproti závitníku?

Frézování závitů zaručuje dobrou tvorbu třísky i v materiálech, ve kterých je obtížné třísku zlomit.
Nižší řezné síly umožňují závitování s dlouhým vyložením a na tenkostěnných součástech.
U drahých dílů hrozí prasknutí závitníku; závitová fréza může být vždy zcela odstraněna ze součásti.

Jak nejlépe zvolit správný nástroj pro danou aplikaci závitování?

Můžete využít našeho pomocníka při tvorbě závitů ThreadMilling, který je k dispozici na našich webových stránkách.
https://www.imc-companies.com/mtt/

Kdo mi pomůže s tvorbou programu pro frézování závitů?

Můžete využít našeho pomocníka při tvorbě závitů ThreadMilling, který je k dispozici na našich webových stránkách.
https://www.imc-companies.com/mtt/

Závitování (Soustružení)

Jaký je rozdíl mezi částečným a plným profilem?

Destičky s částečným profilem se vyrábí v rozmezí od minimálního po maximální stoupání (např. 0,5 – 1,5) zatímco destičky s plným profilem se vyrábí pouze s daným stoupáním. (např. pouze 1,5)

Jaké jsou výhody destičky s plným profilem?

Provádí plný profil závitu.
Doporučeno pro hromadnou výrobu.

Jaké jsou nevýhody destičky s plným profilem?

Vhodné pouze pro jeden profil závitu.
Poloměr na špičce destičky je vhodný pouze pro příslušné stoupání.

Jaké jsou výhody destičky s částečným profilem?

Jedna destička pokryje širokou škálu stoupání.

Jaké jsou nevýhody destičky s částečným profilem?

Destička s částečným profilem má menší poloměr na špičce destičky ve srovnání s plným profilem. To má za následek slabší závit a kratší životnost nástroje.
K dokončení vnějšího/vnitřního průměru jsou nutné další operace.
Nedoporučuje se pro hromadnou výrobu.

Jaké je doporučení u přísuvu do záběru při soustružení závitů?

Radiální přísuv do záběru je nejčastější metodou tvorby závitu, u strojů bez CNC řídícího systému bývá často tento způsob jediným řešením, který lze zvolit.

Jak zvolit správné těleso?

Podložky pro kladný úhel sklonu destičky se používají při soustružení pravého závitu s pravými držáky nebo levého závitu s levým držákem.
Podložky pro negativní sklon se používají při soustružení pravého závitu s levým držákem nebo levého závitu s pravým držákem nástroje.
Podložka AE pro držáky EX-RH a IN-LH.
Podložka Al pro držáky IN-RH a EX-LH.

Je možné vyrobit vícechodé závity se standardními břitovými destičkami?

Ano, je to možné.

Jaká je nejvhodnější sorta destiček k obrábění nerezových ocelí?

AH725

Jaká je nejvhodnější sorta destiček pro stroje s nízkým výkonem?

AH725

Proč utvařeč nefunguje?

Když je hloubka řezu příliš malá, utvařeč se stane neúčinným. Najděte příslušné DOC v katalogu Tungaloy pro aktuálně používanou břitovou destičku a aplikujte ji.

Co mohu udělat pro zlepšení tvorby třísky?

Zvolte správnou metodu přísuvu:
Radiální přísuv
Přírůstkový přísuv
Boční přísuv

Jaké závitové držáky bych měl používat na dlouhotočných automatech?

TetraMini-Cut nebo DuoJust-Cut dokáží vyhotovit závit co nejblíže k osazení bez jakéhokoli přerušení.

Jaké je maximální vyložení u držáků pro vnitřním soustružení závitů?

Maximální vyložení LxD u ocelových držáků je 2x, u držáků ze zušlechtěné oceli nebo karbidových držáků je vyložení 3x.

Je možné vyrobit levý závit s pravým držákem a pravou destičkou?

Ano, je to možné.

Frézování

Které produktové řady jsou součástí TungForce produktů pro vyšší parametry při obrábění?

DoTwistBall, TungForce-Rec, Tung-Tri, DoForce-Rec, DoTriple-Mill jsou naše hlavní produktové řady pro akceleraci při obrábění.

Termín „vysoce pozitivní“ se často používá, když se mluví o frézách s vyměnitelnými destičkami. Co to znamená?

Obecně se tento termín vztahuje k úhlům čela frézy s vyměnitelnými destičkami. Inženýrská vynalézavost a pokrok v práškové metalurgii vedly k výrobě šroubovicových břitových destiček se šikmou plochou, která je „agresivně“ skloněna vzhledem k břitu destičky. To způsobuje výrazné zvýšení kladných úhlů čela (normálního a axiálního) frézy nesoucí břitové destičky. Výraz „vysoce pozitivní“ zdůrazňuje tuto vlastnost. Poznámka: Tato definice odráží současný stav techniky. Vzhledem k tomu, že výroba nástrojů s břitovými destičkami ze slinutého karbidu nevyčerpává vlastní zdroje, můžeme předpokládat, že dnešní výraz „vysoce pozitivní“ bude zítra považováno za „normální“.

Slinutý karbid je hlavním materiálem používaným k výrobě vyměnitelných břitových destiček. Tungaloy poskytuje širokou škálu karbidových sort. Kde najdu základní informace o vlastnostech, doporučených řezných rychlostech a aplikačních polí?

Tungaloy nabízí elektronické a tištěné katalogy, které obsahují popis jednotlivých položek (typy substrátu a povlaku), rozsah řezných rychlostí a rozsahy použití jsou v souladu s normami ISO. Pro bližší podrobnosti a pomoc kontaktujte svého zástupce Tungaloy ve vašem regionu.

Mají frézy s VBD vnitřní kanály pro přívod chladicí kapaliny?

Většina nedávno představených fréz TungForce má vnitřní kanál pro přívod chladicí kapaliny na každé lůžko břitové destičky přímo skrz tělo frézy.

Co je lepší pro zvýšení produktivity – měnit posuv nebo hloubku řezu v přijatelných mezích?

Je třeba poznamenat, že otázka nemá jednoznačnou odpověď a závisí na několika faktorech. Obecně však platí, že při stejné MRR je zvýšení posuvu spojené se sníženou hloubkou řezu výhodnější než opačná kombinace (menší posuv s velkou hloubkou řezu), protože to obvykle poskytuje delší životnost nástroje.

Jak mohu najít účinnější frézu s VBD pro svou aplikaci?

Pokud znáte parametry aplikace pak můžete použít Tungaloy Tung-Navi , počítačově podporovaný vyhledávač, který může být velmi účinným nástrojem. Tento bezplatný software je přístupný online nebo stažením aplikace Dr. Carbide do jakéhokoli mobilního zařízení. Pokud potřebujete další pomoc s výběrem nástrojů, kontaktujte svého zástupce Tungaloy.

Tung-Navi

Mobilní aplikace – Dr. Carbide: Google Play, App Store

Čelně frézuji nerezovou ocel a mám problém s nárůstkem a špatnou povrchovou úpravu. Co doporučujete ke zlepšení situace?

Použijte dostatečné chlazení a snižte řeznou rychlost o 20%.

Jak vypočítám otáčky nástroje a rychlost posuvu z doporučených řezných parametrů?

n = (Vc x 1000)/(3.14 x D), Vf = fz x Z x n,

Milling (High-Feed Milling)

Does Tungaloy provide indexable milling cutters for High Feed machining?

Yes, ever since its first launch back in 1990, Tungaloy has successfully brought to market a wide variety of indexable milling cutters for High Feed applications. Our most popular indexable products for High Feed milling include DoFeed, DoFeedQuad, MillQuadFeed, MillFeed, as well as TungMeister tools and solid carbide end mills.

Which milling operations are most effective for applying High Feed machining?

The most effective applications for High Feed machining are rough milling planes, pockets and cavities.
Although the depth of cut is limited to less than 2.5 mm, the extreme feed makes it a highly productive milling method.

Does Tungaloy have High Feed solutions for face milling?

Yes, DoFeedQuad and MillQuadFeed are ideal solutions for medium to heavy face milling of steel, cast iron, stainless steel, and heat resistant alloy.

Which High Feed lines have the ability to perform circular ramping operations?

DoFeed, MillFeed, MillQuadFeed

Does Tungaloy have High Feed solutions for machining difficult-to-cut materials like titanium or high temperature alloys?

Yes :
– MillQuadFeed has helical cutting edge inserts with a rake face that is “aggressively” inclined with respect to the insert cutting edge. Cutters have excellent chip flow thanks to the large gullets .
– DoFeed has been the go to product in many Aerospace companies for smaller diameters.

Milling (Slot Milling)

What products does Tungaloy offer for Slot Milling?

Tungaloy offers innovative and economical solutions for Slot Milling under the SlotMill Series :
TungMini-Slit – Slotting cutter ideal for thin slitting as well as cutting off.
TungThin-Slit, TungUniversal-Slot – Economical insert with 6 cutting corners.
TecTangential-Slot – Robust, tangential, 4 cutting edged insert.

What is the application range of Slot Milling?

Tungaloy’s SlotMill series covers widths from 1.6mm (0.063”) up to 25mm (1.00”) in standard tools and inserts.

What are the main types of Slot Milling cutter bodies?

The Slot Milling cutters differ in their mounting methods. They have either an arbor hole or shank type configuration.

Why are Slot Milling cutters called side and face milling cutters?

SlotMill cutters have teeth on its face and periphery, and features a cutting face and sides for the simultaneous machining of the three surfaces: the bottom and the two sidewalls of the slot.
Side and face milling cutters can handle long, deep, open slots in a more efficient manner, and provide the best stability and productivity for this type of milling.

Which method is a first choice for Slot Milling?

Down-milling. Make sure to use a firm stop in the direction of the tangential cutting forces to prevent them from forcing the workpiece down against the table.
The feed direction corresponds with the cutting forces, which means that rigidity and eliminating backlash are also important, since the cutter has a tendency to climb.

Milling (TungMeister)

What are the advantages of TungMeister?

One TungMeister shank can carry heads with different profiles. These exchangeable heads drastically reduce tool change time.
TungMeister is a high-tech substitute for HSS and solid carbide milling cutters, ensures a reduction in tool disposal and allows for flexible combinations for various application needs.

How is a head mounted into a shank?

The exchangeable head is simply screwed onto the dedicated shank.
During mounting, the head is screwed in by hand and then tightened with a wrench.
The head has two contact surfaces, which determine the heads location in the shank. The tapered surface ensures high concentricity, while the flange face surface secures the heads radial accuracy.

What type of TungMeister heads does Tungaloy offer?

Tungaloy offers a wide range of TungMeister heads:
End milling heads of various shapes – 90°, 45°, 60° and more.
Profile milling heads, ball nose, toroidal, concave radii and others.
Heads for high-feed milling;
Slot and groove milling heads for milling grooves for retaining or O-rings, T-slot and more.
Thread milling heads; and
Center and spot drilling heads.

What is the accuracy of the heads?

The accuracy of the end mill heads have the following tolerance limits: e8 tolerance for multi flute heads that are produced from blanks and h9 tolerance for economy type heads.
The precision heads for finish profiling are made with tolerance limits for diameter h7 and the heads for milling aluminum, h6.
The diametric tolerance for the cylindrical cutting area of the heads for chamfering, spot drilling, and countersinking is h10.

Is it necessary to lubricate threads when mounting the heads into a shank?

No , do not apply lubricants to the TungMeister S-thread connection.

What is the repeatability tolerance of TungMeister heads?

One of the main advantages of the face contact is high repeatability, which ensures a close tolerance for the head overhang with respect to the contact face of a shank. The overhang limits are ±0.02 mm (0.0008″ ) for the majority of the end milling heads.

Milling (Face Milling)

What is face milling?

Face milling is the most common milling operation and can be performed using a wide range of different tools.

Which method is a first choice for face milling?

Cutters with a 45º entering angle are most frequently used, but round insert cutters, feed mill cutters, square shoulder cutters and side and face mills are also used for certain conditions.

What is the advantage of 45º cutters?

Reduce vibrations on long overhangs due equal distribution of cutting forces in vertical and Horizontal directions.
Chip thinning effect allows increased productivity.

What are the target applications of 90º cutters?

Thin walled components
Weak-fixtured components.
Milling close to a fixture to avoid interference.
Where 90° form is required.

What is the advantage of round and feed insert cutters?

– Strongest cutting edge.
– Especially suitable for heat-resistant alloys.
– Smooth cutting action.

What products does Tungaloy offer for face milling?

DoTriple-Mill
DoOcto / DoQuad
DoPent
TungMill

How can we improve surface quality?

Excellent surface finishes can be achieved with standard inserts in combination with one or more wiper inserts. Wiper inserts work most efficiently at a high feed per revolution, in larger diameter cutters with extra close pitch and adjustable mechanism.

Does Tungaloy have wiper inserts?

Yes, all our main lines have wiper inserts for better surface quality.

Does Tungaloy have milling cutters dedicated for finishing operations?

Tungaloy offers the NMS cutter range for finishing operations. This cutter is capable of providing a sub-micron quality of surface finish so that it can even make an excellent replacement for some of the grinding operations.

Milling (Shoulder Milling)

What is shoulder milling?

During shoulder milling operations, the cutter generates two faces simultaneously, which requires peripheral milling in combination with face milling.

What is one of the most important conditions when shoulder milling?

Achieving a true, 90º degree shoulder is one of the most important requirements.

Which Tungaloy product line is the first choice for shoulder milling?

The Tung-Tri line with economical, super positive, triangular Inserts with 3 cutting edges for 90° shouldering.

What is the most economical solution for 90° shouldering?

DoForceTri shoulder milling cutters with double-sided triangular inserts with 6 cutting edges.

Does Tungaloy have an extended flute line for heavy rough shouldering?

Yes :
– TungTriShred line with triangular shred inserts with 3 cutting edges
– DoRec line with tough, double sided inserts with 4 edges
– TecMill line with tangential clamped insert with 4 edges
– TungRec and TungQuad lines for smaller diameters with 2 and 4 cutting edge respectively

What is Tungaloy's line-up of shoulder milling cutters?

Tungaloy produces all types of cutters; bore type, shank type, extended flute, modular, solid carbide and multi-functional.

Does Tungaloy have a powerful, indexable solution for small MC and lathe machines?

Yes, TungForce-Rec provides outstanding cutting performance, exceeding the ability of solid carbide endmills in machining small pockets and slots.

How can deeper shoulders be produced?

Tungaloy’s first choice is the Tung-Tri line with a super positive rake face design for low cutting resistance plus helical cutting edges for smooth cutting and excellent wall straightness.
For more deeper shouldering use extended flute, and see extended flute section in FAQ.

Milling (Extended Flute)

What is an “extended flute” cutter?

Extended flute cutters are also known as “porcupine” or “long-edge” cutters, also called COB cutters.
The cutting length of an extended flute cutter consists of a set of indexable inserts that are placed gradually with a mutual offset of one another.

Which milling operation is more effective for Extended flute cutters?

Extended flute cutters are generally used for milling deeper shoulders and trimming operations.
Tungaloy’s extended flute cutters are suitable for cost-effective machining.

How can power consumption be reduced?

Tungaloy’s extended flute mills use splitter inserts to improve performance during roughing operations and reduce power consumption.

Does Tungaloy have an extended flute line for heavy rough milling?

Yes. The TungTri-Shred line uses triangular shred inserts with 3 symmetrical cutting edges.
Wave shredded cutting edge splits the chips, reduces vibration and cutting forces in heavy machining.

Can extended flute cutters be used for semi-finish operations?

Yes. There are solutions that ensure this type of machining.
TungTri’s economical 3 cutting edged wiper inserts with helical cutting edges are well-balanced, designed especially for semi-finish milling.
The TungTri-Shred line uses inserts with a straight, high positive cutting edge for finishing and semi-finishing applications.
Tungaloy’s TecMill line for roughing with tangential clamped insert with 4 edges.

Does Tungaloy have an economical solution for extended flute cutters?

Yes, a modular extended flute cutter in the Tung-Tri line offers a smart connection for milling length flexibility.

What grades are available in the extended flute lines?

The various cutting tool material grades and geometries available allow the tools to be optimally matched to the respective application.
AH3135 for steel and stainless steel
AH120 and T1215 for cast iron
KS05F for non ferrous materials

Milling (Profile Milling)

What is profile milling?

Profile milling is multi-axis milling of convex and concave shapes in two and three dimensions.

Which industries use profile milling operations the most?

The primary industry using profile milling is Die and Mold followed by the Aerospace industry. In addition, almost every industry requires profile milling tools in a varying degree.

What is the most common geometry for profile milling?

Round indexable inserts and ball nose end mills in solid carbide tools or indexable type tools.

What are the critical points and recommendations when profile milling?

When using a ball nose end mill, the most critical area of the cutting edge is the tool center, where the cutting speed is close to zero, which is unfavorable for the cutting process.
Chip evacuation at the tool center is critical, due to the narrow space at the chisel edge.
We recommend tilting the spindle or the workpiece 10 to 15 degrees, which moves the cutting zone away from the tool center.

What is the advantage of point milling – tilted cutter?

The minimum cutting speed will be higher.
Improved tool life and chip formation.
Better surface finish.

What can be used as an alternative to round indexable inserts?

Tungaloy’s DoTwistBall line with twisted, high positive angled inserts which fit into a unique pocket shape ensuring high stability and accuracy of insert positioning.
An additional advantage is the 120º edge which allows ramp down operations on all 4 cutting edges.

What products does Tungaloy offer for profile milling?

– DoTwistBall
– BallFinishNose
– DoMini-Mill
– FixRMill
– RoundSplit
– Solid Carbide Ball Nose Endmills
– TungMeister ball nose heads

Milling (Gear Milling)

Does Tungaloy provide tools for milling gears and splines?

Yes, Tungaloy has been producing gear milling solutions for many years.

What is the application range of Slot Milling?

Tungaloy’s SlotMill series covers widths from 1.6 mm up to 25 mm in standard tools and inserts.

What are the available module ranges for gear milling cutters?

The module ranges available for gear milling cutters are

Internal External
Roughing M10 – M32 M6.5 – M60
Finishing M5 – M25 M5 – M20

What is the accuracy for finishing?

Our finishing cutter can guarantee “CLASS 7~8 DIN” (ANSI 1-2) accuracy.

Hole Making

What is the standard lineup of Tungaloy's drilling line?

– Solid carbide small diameter drills from 0.1mm up to 3 mm (0.004″ up to 0.118″); L/D = 5-15
– Solid carbide drills with and without coolant from 3 mm up to 20 mm (0.118″ up to 0.781″); L/D=2-8
– Drillmeister – indexable head drill from D6 mm up to 25.9 mm (0.236″ up to 1.020″) ; L/D = 5 -10
– TungDrillTwisted indexable insert drills from 12.5 mm up to 54 mm (0.5″ up to 2.125″); L/D = 2 – 5
– TungSixDrill indexable insert drills from 20 mm up to 54 mm (0.812″ up to 2.00″); L/D = 2 – 4
– TungDrillBig series, Body, L/D=2.5, dia=55 – 80mm (2.25″ up to 3.157″), diameter adjustable with setting plates. The same inserts can be used for TungDrillTwisted and TungSixDrill.

What is the recommended coolant flow rate?

This depends on the diameter. For example, the minimal flow rate for a 6 mm (0.236″) DrillMeister is 5 liters per minute (1.32GPM); for a 20 mm (0.787″) use 18 liters per minute (4.75GPM)

What is the recommended coolant pressure?

This depends on the diameter and tool length. For example, the minimal pressure for a 6 mm (0.236″) DrillMeister on 8xD is 12 bar (174psi); for 25 mm (1.00″) DrillMeister on 12xD is 4.5 bar (65 psi)

What straightness can be achieved with DrillMeister?

With a stable set-up, the deviation may vary from 0.03 (0.001″) mm to 0.2 mm (0.008″) for each 100 mm (4″) of drilling depth. Important: Achieved results may vary due to tool length, machine, fixture, adaptation, etc.

Is it possible to use DrillMeister for boring operations?

No, the DrillMeister family is not designed for boring operations. The tool and insert may fail.

What type of adapter is recommended?

The recommended adapter is the one that is most suited for the tool’s shank. For example, if the shank is round, the most accurate adapter would be the HYDRO type.

What should the maximum hole exit be for DrillMeister?

The exit for the materials should not be more than 2-3 mm (0.08 – 0.118″) than the diameter edge of the insert.

Is a pilot hole always needed before drilling?

Normally it is not necessary. Pre-drill a pilot hole only when the length-to-diameter ratio is 8 or above.

I am using an indexable drill in an external coolant setup. Do I need to lower the cutting parameters?

Yes. In this case, the maximum drilling depth will be 3xD. Lower the feed rate by 20%.

Can an indexable insert drill be used to enlarge a pilot hole?

It is possible, only if the pilot hole is smaller than 1/4 of the final working diameter.

What is the best economical solution for drilling?

TungSix-Drill is the world’s leading indexable drill with 6 cutting edges.

What are the advantages of TungSix-Drill versus traditional indexable drills?

Stronger central cutting edge due the obtuse angle relief
Economical 6 cornered drilling inserts for cost reduction
Stable cutting even with highly interrupted machining

Can we use TungSix-Drill for machining stainless steel or low carbon steel?

Yes, TungSix-Drill provides a similar chip shape compared to positive type inserts due to its higher rake angles.
Use DS chip breaker for stainless and low carbon steel.

Does Tungaloy have an indexable solution for deep hole drilling?

Yes, DeepTri-Drill is a high productivity, indexable deep drilling line.

What is the standard range of the GunDrill lineup?

Standard gundrill sizes are for drilling depths: 10xD, 15xD, and 25xD. A longer gundrill up to 2.5 meters or 8 feet is also available on request.

What is the benefit of DeepTri-Drill inserts?

Unique triangular insert with splitters. Splitting the chips is essential for chip evacuation suitable for most workpiece materials.

What is the accuracy of DeepTri-Drill and how is it reached?

An accurate diameter of IT10 is assured throughout the hole due to 2 guiding pads, which also assures high straightness and excellent surface finish.

Can we use DeepTri-Drill inserts and pads for BTA heads?

Yes, all types of DeepTri-Drill inserts and some pads can also be mounted on BTA heads and gundrills.

I want to use a gun drill on a lathe. Is this possible provided the coolant pressure is increased?

Yes, but check Tungaloy’s General Catalog for the recommended coolant pressure and amount.